Program Hakkında

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 2007-2008 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır.

Bir yapının ya da eserin, yıkılan, harap olan bölümlerinin daha fazla tahrip olmasını önlemek için aslına uygun biçimde belirli prensiplerle onarılmasına restorasyon denir.

Restorasyon Programı; binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde, taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden her türlü olumsuz etkenlere karşı korunması, bir onarım veya tamamlama işlemine girişilmeksizin yıpranmanın durulması ve yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim yapılan iki yıllık önlisans programıdır.

Öğrenimlerini başarı ile bitiren öğrencilere “Restorasyon Teknikeri” unvanı verilir.  Mimari Restorasyon programını bitirenler mimari sanat eserlerinin tanımlanması, korunması ve tanıtılması ile ilgili çalışmalar yapar, koruma çalışmalarını projelendirir ve yürütür.

Gereken Nitelikler 

Restorasyon programında okumak isteyen bir kimsenin çizim ve tasarım yeteneğine sahip olması gerekir. Restorasyon programını bitirenler işyerlerinde ekip halinde çalışma durumunda kalacaklarından, bu kimselerin dinlenmesini ve kendilerini anlatmasını bilen, sabırlı ve hoşgörülü olması gerekir

Mezunların Alacağı Unvanlar ve İstihdam Alanları

Restorasyon Programı mezunları, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü,…) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.

Restorasyon Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile;

1- Mimarlık
2- İç mimarlık
3- Geleneksel Türk El Sanatları
4- Eski Çini Onarımları
5- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programlarına geçebilmektedirler.
 
PROGRAMIN AMAÇLARI 

Anadolu nun tarihi dokusunu koruyan ender yerleşimlerden biri olan Kemaliye de bugün mevcut olan Osmanlı dönemine ait cami , hamam, çeşme ve tarihi evler bulunmaktadır. İşte bu eserlerin daha da uzun yıllar ayakta kalabilmesi ve bizden sonraki nesillere aktarılması ve Kemaliye nin bu tarihi dokusunu kaybetmemesi adına bu programa gereksinim duyulmuştur. Dolayısı ile burada öğrenim görecek öğrenciler teoriyi pratiğe dönüştürme şansına sahip olacaklar ve uygulama alanı bulacaklardır. İçerik açısından program; mimari ve ahşap restorasyon ağırlıklıdır. Müfredat programı da bu doğrultuda hazırlanmış olup teknik resim, rölöve, restorasyon projeleri ve malzeme üzerinde yoğunlaşmıştır.