Program Hakkında

Amaç:

Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâpları bilincinde ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve insanlık ailesine hizmeti amaç edinen, Veteriner tıp ve sağlık sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, alanında tıbbi laboratuar, işletim-donanım sistemlerini, teknolojilerini ve materyallerini bilen, bu teknolojileri verimli ve etkili kullanan, bu süreçlerde mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ürünleri hazırlayan, elde ettiği sonuçları etkin bir şekilde hizmete sunan, veteriner sağlık ve laboratuvar standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef:

Veterinerlik bölümünün hedefi,

1) Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak

2) Laboratuar cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak

3) Laboratuar eksiklerini belirlemek ve istekte bulunmak

4) Hastadan biyolojik materyalleri (kan, idrar, kültür vs.) almak

5 )Hastadan alınan örneklerin uygun şartlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak

6 )Materyalleri analize hazırlamak

7 )Materyal analizlerini ( biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik hematolojik vs.) yapmak

8 )Materyal analiz sonuçlarını kontrol etmek

9 )Materyal analiz sonuçlarını laboratuar uzmanına ulaştırmak.

10 )Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek

11 )İnsan ve hayvan haklarını unutmadan şefkatle hastalara yaklaşmak ve psikolojilerini anlamaya gayret ederek çalışmak.

12 )Her türlü arazi ve doğa şartında teknik donanımı kullanmak, pratik testler uygulamak, veterinerlik alanında sürü tedavisi, aşı uygulamaları konusunda hızlı ve verimli çalışmak.

13 )Binicilik ve at yetiştiriciliği konusunda bilgiler edinmek

14 )Hayvancılıkta verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak

15 )Hasta bakımı, ilkyardım ile hekim ve veteriner hekim tarafından önerilmiş tedavi yollarının en etkili ve hızlı biçimde uygulamak.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ÖNLİSANS derecesi verilecektir.

Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Ön lisans programı 120 ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”‘nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”‘nde tanımlanan “5. Düzey” yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)”nde tanımlanan “5. Düzey” yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, Laborant ve Veteriner Sağlık Programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sınavı YGS-2 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. Ayrıca öğrenciler Sınavsız Geçiş Sistemine göre ÖSYM tarafından yerleştirmeleri yapılır.