Misyon-Vizyon

MİSYON
Yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirerek mesleki bilgi ve beceriye sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, gelişen teknolojileri kullanabilen değişimlere uyum gösterebilen, insani değerlere saygılı, kendi alanlarında uzmanlaşmış, araştırmacı ve üretken teknikerler yetiştirmek.
VİZYON
Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, lider bir eğitim kurumu olarak tercih edilen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü, geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan, sürekli artan ivmeyle gelişen ve ilerleyen ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlamaktır