YÖNETİM KURULU

Dr.Öğr.Üyesi Nurettin İMRE BAŞKAN

Dr.Öğr.Üyesi. Ahmet TERZİOĞLU ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi M.Cihat ÖZGENEL ÜYE

Dr.Öğr.Üyesi Alpaslan AKPINAR ÜYE

Öğr.Gör. Hülya SEVER ÜYE

Öğr.Gör. Ayhan YÜZER ÜYE

Selim UĞURTÜRK RAPORTÖR