YÖNETİM KURULU

Dr.Öğr.Üyesi Nurettin İMRE BAŞKAN

Dr.Öğr.Üyesi. Ahmet TERZİOĞLU ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi M.Cihat ÖZGENEL ÜYE

Dr.Öğr.Üyesi Alpaslan AKPINAR ÜYE

Öğr.Gör.Ziya TAN ÜYE

Öğr.Gör. Serdar KESKİN ÜYE

Fatih KORKMAZ RAPORTÖR