YÖNETİM KURULU

Dr.Öğr.Üyesi Nurettin İMRE BAŞKAN

Prof.Dr. Ayhan DÖNER ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi M.Cihat ÖZGENEL ÜYE

Öğr.Gör.Ziya TAN ÜYE

Öğr.Gör. Serdar KESKİN ÜYE

Öğr.Gör. Ayhan YÜZER ÜYE

Fatih KORKMAZ RAPORTÖR