YÜKSEKOKUL KURULU

Dr.Öğr.Üyesi Nurettin İMRE BAŞKAN

Öğr.Gör.Ziya TAN ÜYE

Öğr.Gör. Serdar KESKİN ÜYE

Öğr.Gör. Nurten ÖZKARA ÜYE

Öğr.Gör. Abuzer AKIN ÜYE

Fatih KORKMAZ RAPORTÖR