T.C.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu

                                                    

Sayı      :

Konu    : Lojman Dağıtımı

DAĞITIM YERLERİNE

             Okulumuzda görev yapan akademik personele aşağıda belirtilen miktarda lojman dağıtımı yapılacaktır. İlgililerin lojman beyannameleri ile birlikte birimlerinden alacakları hizmet belgelerini ekleyip, 29.01.2021 Cuma Günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

                                                                                                e-imzalıdır

Dr. Öğr. Nurettin İMRE

Müdür V.

 Ek:

Lojman Başvuru Formu

 Lojman Yeri:

Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Lojmanları Daire No:9

Not:Tercih edilip tahsisi yapılan, ancak alınmayan lojman için Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17. Maddesinin 6. Paragrafı gereği, tahsis tarihinden itibaren kira ücreti alınacağından konutlara  bakılarak tercihlerin yapılması önem arz etmektedir.