TEK DERS SINAVI: DEVAM ŞARTINI SAĞLADIĞI TEK BİR DERSTEN FD VEYA FF ALARAK BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN MEZUN  OLAMAYAN ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLABİLECEĞİ YARIYIL SONUNDA İLGİLİ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN BELİRLENEN TARİHTE YAPILAN SINAVDIR. ÖĞRENCİLERİN, BU SINAVA GİREBİLMELERİ İÇİN VARSA ZORUNLU STAJLARINI BAŞARIYLA TAMAMLAMALARI VE İLGİLİ BİRİME DİLEKÇE İLE BAŞVURMALARI GEREKİR

ilgili yönetmelik gereği  tek ders sınavı 10.02.2020 PAZARTESİ günü saat 11:00 de yapılacaktır. Tek Derse girme şartlarını sağlayan öğrencilerin en geç 07.02.2020 CUMA günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine dilekçe ile Başvurmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Gano Baraj  Sınavı:GNO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere, son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır. Bu sınavlar, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce yapılır. Mezuniyet GNO baraj sınavları sonucunda, mezuniyet şartlarını sağlayamayan öğrencilere yeni sınav hakkı verilmez ve öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlayıncaya kadar ders kaydı yaparak öğrenimlerine devam ederler.

ilgili yönetmelik gereği  Mezuniyet Gano Baraj Sınavı sınavı 11.02.2020  SALI günü saat 10:00 da yapılacaktır. Mezuniyet Gano Baraj Sınavına girme şartlarını sağlayan öğrencilerin en geç 10.02.2020  PAZARTESİ günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine dilekçe ile Başvurmaları gerekmektedir.