KEMALİYE HACI ALİ AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-2020 YAZ DÖNEMİ STAJ UYGULAMALARINDA ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Meslek Yüksekokulumuzun 2020 yaz stajı 20.07.2020 – 01.09.20 tarihleri arasıdır. Öğrencilerimizin kaza sigorta primleri sadece belirtilen tarihlerde yaptırıldığından, söz konusu tarihler dışında staj yapanların stajları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Öğrencilerin staj süreleri sadece haftada 5 gün olarak hesaplandığından hafta sonu ve resmi tatil günlerinde  staj yapmamaya özen göstermelidirler.

Meslek Yüksekokulumuz için

Staja başlama tarihi  : 20.07.2020

Bitiş tarihi                  :  01.09.2020 tarihleri arasında 30 iş günüdür.

Staj iş yeri evrakları (zorunlu staj formu, form-7 devam çizelgesi, özgeçmiş belgesi, onay dilekçesi) okula son teslim tarihi : 06.07.2020

Stajını bitiren öğrenci staj süresince yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili dosyasını, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde inceletmek ve değerlendirtmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bir dilekçe ekinde teslim eder. Süresi içerisinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır.

Aşağıdaki kurallara ve belirtilen tarih sınırlamalarına eksiksiz olarak uyulması zorunludur. Aksi takdirde staj geçersiz kabul edilecektir.

  1. Öğrencilerin web sitemizde yer alan dilekçe örneğini doldurarak, staja başlayacakları kurumlardan alınan onay dilekçelerini ve işyeri tanıtımını gösteren belgeyi staj komisyon başkanlıklarına onaylatarak staj bürosuna teslim edeceklerdir.

 

1)Kimlik Fotokopisi

2)2 adet zorunlu staj formu

3)1 adet Staj Form No-7

4)1 adet Devam Çizelgesi

5)1 adet Stajyer Öğrenci Özgeçmiş Belgesi

6)Staj yapacakları yerden alınan onay dilekçesi

STAJ DEFTERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bu belgeler öğrenciler tarafından doldurularak staj işleri bürosuna getirilecektir. Evraklar onaylatıldıktan sonra, zorunlu staj formlarını staj yapacakları kuruma göndererek onaylattırılacak ve en son 06.07.2020 tarihine kadar staj işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır.

  1. Staj bürosu en geç öğrencinin Staja başlama tarihinden bir gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili tüm giriş işlemlerini tamamlayacak, öğrenci ilk günden sigortalı olarak staja başlayacaktır.
  2. Öğrenciler staj bitiminde devam çizelgesi, staj defterlerini, Form-7 ( Form-7 kapalı zarf içinde gizli ibaresiyle) getireceklerdir. Stajını yapmış olanlar için evraklarını en geç okulun açıldığı ilk haftaya kadar Staj Bölüm Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.
  3. Her programın Staj Komisyon Üyeleri Staj Defterlerini değerlendirerek ve Staj Bildirim Formlarını da göz önüne alarak öğrencilerin başarı durumlarını Öğrenci İşleri Bürosu tarafından gönderilmiş olan Staj Değerlendirme formunu bilgisayar ortamında girerek teslim edeceklerdir.
  4. Yukarda belirtilen zorunlu staj tarihleri dışında öğrencilerin staj yapılan yerde isteğe bağlı stajlarına devam etmeleri halinde zorunlu staj bitim tarihinden sonraki çalışma günlerini kapsayan sigortaları staj yapılan resmi-özel kurumlara aittir. Öğrencilerimizin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
  5. Staj defteri okulumuzun sitesinde yer alan taslak örnek alınarak hazırlanmak zorundadır.
  6. Meslek Yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizin öğrenim gördükleri programla doğrudan ilişkisi olan kamu veya özel sektörde en az 30 iş günü çalıştıklarını belgelemeleri (Devlet memurları dışındakilerin SGK’dan alacakları sigorta primlerinin yatırıldığını gösteren evrakı eklemeleri zorunludur.) kaydıyla stajlarını yapmış sayılacaklardır. (Bu hususta Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verecektir.)

 

ÖNEMLİ NOT:

1)Staj evraklarını zamanında ve eksiksiz teslim etmeyen öğrencilerin prim ödemeleri yapılamayacağından stajları da geçersiz sayılacaktır

2)Staj evrakını kaybeden öğrenciler resmi zayii belgesi (karakoldan) getirdikleri takdirde yeni belge düzenlenecektir. Diğer durumlarda ise stajları geçersiz sayılacaktır.

3) Stajla ilgili tarihler değiştirilmeyecektir veya uzatılmayacaktır.

4 )Staj raporu için okulumuzun web sayfasında  verilen taslak kullanılacaktır.

Öğr.Gör. Ayhan YÜZER

Staj Kordinatörü